Sci-Tech Seminar: “Lifed passed through mys eyes like a movie cut: Remembering lived incidents and autobiographic memory”


Assoc. Prof. Sami Gülgöz

Science Society Activity

7th November 2006

 

Abstract is in Turkish:
“Kişilerin kendilerine ilişkin düşüncelerini, benlik duygularını ve kimliklerini oluşturan kaynakların başında kendi yaşamına ilişkin hatırladıkları gelir. Bu olaylardan yola çıkarak kendimizi tanır ve tanıtırız. Bu konuşmada değişik yaşlardan insanların kendi yaşadıkları olayları hatırlamalarıyla ilgili yaptığımız, hafızanın gelişmesi, yaşlanma, duygusal olaylar, travmatik olaylar ve çok kültürlülük konularını da içeren araştırmalardan örnekler ve sonuçlar verilecektir.”